Feed op
Berichten
Reacties

Een drukke bijeenkomst waar niet alleen het aangekondigde onderwerp – Gratis programma’s – aan de orde kwam, maar waar ook uitgebreid werd stilgestaan bij de nieuwe website van Senioren Academie.

Henk begon met een verkorte en wat snelle presentatie van het beoogde onderwerp. Daarna nam André het over en hij ging uitgebreid in op de nieuwe website.

https://seniorenacademie.hcc.nl/

Deze website zal vanaf heden de meest belangrijke informatie gaan bevatten en zal per maart – april volgend jaar zelfs deze Woerden website gaan vervangen. Gebruik ze dan ook vanaf heden !!! Per april 2015 wordt deze Woerden website niet meer bijgehouden !!!

 

Volgende maand (december) is er zoals gebruikelijk geen bijeenkomst. 8 januari 2015 komen we weer bij elkaar. Het onderwerp is dan:

“Thuisnetwerk” 

netwerk 2

Plaats en tijd als gebruikelijk. Kruiskerk Mesdagplein 4 Woerden 10:00-12:00 uur. Zaal open 9:30 uur. We hopen u weer allen te zien.

Prettige feestdagen en een goede jaarwisseling !

Een geanimeerde bijeenkomst met veel bezoekers. Allemaal wilden ze weten hoe Windows 8.1.1 ingesteld moest worden. En wat zijn er veel instellingen! Er was geen tijd genoeg om ze allemaal te behandelen. Slechts de meest belangrijke kwamen aan bod. Gelukkig kon Henk ook nog wat achtergrond informatie verstrekken zodat het niet een droge opsomming werd. Een fijne bijeenkomst.

Gauw verder met de aankondiging van 6 november. Een geheel ander soort programma. Op de agenda staat :

“Gratis Programma’s”

gratis

Wat zijn dit? Kun je ze zonder meer installeren? Zitten er addertjes onder het gras? Dit soort zaken zullen aan de orde komen.

De bijeenkomst is als vanouds: In de kruiskerk van 10:00-12:00 uur. Zaal open 9:30 uur. Eerste uur de presentatie; tweede uur het vragenuurtje.

De agenda is aangepast

De agenda is aangepast. De data en onderwerpen voor de eerste helft van 2015 zijn toegevoegd. Zet ze vast in uw agenda!!!  AGENDA

 

De kop is er af; het nieuwe seizoen is weer begonnen. De eerste bijeenkomst gaf geen erg grote opkomst, maar het was dan ook net na de vakantie en erg mooi weer. Toch was de lezing over de VLC MediaPlayer interessant te noemen. Henk gaf via een powerpoint en live demo aan wat de  verschillende mogelijkheden van deze gratis mediaplayer zijn en hoe ze te gebruiken. Een goede aftrap.

Snel naar de volgende bijeenkomst. Die zal donderdag 2 oktober zijn en als gebruikelijk op de bekende plaats en tijd. Onderwerp:

 Instellingen van Windows 8.1

inst 1 inst 2

Of we het willen of niet, Windows 8.1 is daar en het is dus nuttig om te kijken hoe we een aantal instellingen kunnen personaliseren.

Zoals gezegd plaats en tijd als gebruikelijk: KRUISkerk – Woerden; 10:00-12:00 uur. Zaal open 9:30 uur.

 

De vakantie moet nog beginnen en het is snikheet, maar toch……..

Hierbij al de aankondiging van onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen. Ze zvlcal zijn op donderdag 4 september en op de oude vertrouwde locatie. Kruiskerk Mesdagplein 4 Woerden.

Het onderwerp voor deze bijeenkomst:

“DE VLC MEDIAPLAYER”.

We hopen u allen – na een zeer goede vakantie – weer te mogen verwelkomen.

1 mei — E-readers stond op het programma en E-readers waren het. Een zeer aangename lezing met veel discussie. Het blijkt dat velen het een plezierig onderwerp vonden en dat velen in het bezit van zo’n apparaat zijn.

Natuurlijk moest gesproken worden over de paniekzaaierij veroorzaakt door de bug in Internet Explorer. Hopelijk is duidelijk geworden dat we wel voorzichtig moeten zijn, maar dat van paniek geen sprake hoeft te zijn.  Dit zeker niet nu Microsoft een dag later al (en ook voor XP!) een fix uitbrengt.

internet radio 01Gauw naar 5 juni. De laatste maal voor de vakantie en dus een vakantie onderwerp. We willen het over internet (of web) radio gaan hebben. Geen wereldontvanger meer meenemen op vakantie en naar Radio Nederland Wereldomroep luisteren. Neen, gewoon je laptop (tablet) mee en op de camping of in het hotel via Wifi naar internet radio luisteren. Hoe gaat dat en wat is beschikbaar?  Dat gaan we eens uitgebreid bekijken.

Ik hoop u – aannemende dat u nog niet met vakantie bent – allen weer te mogen verwelkomen op ons bekende adres Kruiskerk in Woerden.

 

10 april zit er weer op. Een gezellige bijeenkomst waarin we uitgebreid ingingen op het gratis downloaden van internet en installeren van de gedownloade programma’s. We zagen dat het vrijwel bij elk programma anders gaat en dat we zeer goed moeten oppassen (lezen!) wat de verschillende mogelijkheden / opties zijn. Houden we dat goed in de gaten, dan valt het allemaal erg mee.

De volgende bijeenkomst op 1 mei (de dag van de arbeid als we daar tenminste nog aan doen) komt al weer naderbij. Op die dag is onze volgende bijeenkomst. Ze zal gaan over e-readers. Wat zijn dat? Hoe werken ze? Wat kunnen we er mee doen? Wat zijn de verschillen met tablet computers? Al deze onderwerpen zullen ter sprake komen.

ereader 02ereader 01

 

 

Plaats en tijd weer als gebruikelijk: Dit keer weer de eerste donderdag van de maand  (1 mei dus!!); 10:00-12:00 uur (zaal open 9:30 uur); Kruiskerk; Mesdagplein 4; Woerden.

We hopen weer velen te mogen verwelkomen.

 

De commissie die gaat over het programma van de SeniorenAcademie heeft besloten enige wijzigingen te moeten aanbrengen in het programma voor de tweede helft van dit jaar.

We gaan nu behandelen:

  • in september —  De VLC Media player (geen wijziging)
  • in oktober      —  Windows 8.1 startscherm en basis instellingen
  • in november  —  Gratis computer toepassingen installeren en gebruiken

In oktober willen we vooral ingaan op hoe het startscherm in te stellen (tegelgrootte, welke wel en welke niet, groep indeling, etc.) . Verder komen een aantal instellingen ter sprake zoals we die via de Charmbar kunnen instellen.

In november willen nog eens uitgebreid gaan kijken dat als we een gratis programma dat we downloaden van internet gaan installeren we het ook zonder allerlei (reclame) flauwekul kunnen installeren en gebruiken  — geen toolbars bv.!

 

Internet bankieren stond op het programma en Internet bankieren was het. Het ging niet zonder slag of stoot. Een powerpoint presentatie opgesmukt met een aantal video filmpjes. Thuis werkte alles vlekkeloos, maar tijdens de presentatie wilden de filmpjes niet verschijnen op het beamer scherm. Improviseren dus!!

Verder ging alles naar wens en was het zoals altijd weer een gezellige bijeenkomst.

De volgende maand 10 april — 1 week later dan normaal — komen we weer bij elkaar. Geen powerpoint bij die presentatie (ik durf niet meer <grin>) maar een live demonstratie van het onderwerp  “Downloaden en dan …  “. 

download

Zoals de titel al aangeeft willen we het gaan hebben over het downloaden van gratis programma’s die we van internet halen en ze daarna natuurlijk installeren. Op zich een heel eenvoudig gebeuren, maar bij elk programma moeten we uitkijken of er geen addertjes onder het gras zitten. Met behulp van een aantal live voorbeelden gaan we hierop in. Ik hoop u allen weer te zien. Locatie als vanouds.

 

 

Leer en doe dag Harderwijk

Op 19 maart 2014 zal in Harderwijk weer onze Leer- en Doedag plaatsvinden.          Dit gelijktijdig met de Algemene Leden Vergadering.

U bent van harte uitgenodigd om samen met uw familie, vrienden en kennissen aanwezig te zijn. Natuurlijk mag u ook uw digitale apparatuur (smartphone, tablet, of laptop) meenemen. Ook zal de nieuwe Leer- en Doe-DVD weer te koop zijn.

Het Landstede College ( Westeinde 31 — vlak bij het station) in Harderwijk ontvangt u graag met hun leerlingen, die deze dag zullen verzorgen.

Op het programma zal zeker staan ‘XP stopt ermee, wat nu?’ Tevens zal er kennis gemaakt kunnen worden met het alternatieve programma LINUX, dat compleet als vervanger kan dienen van XP. U hoeft dan uw oude apparatuur niet weg te gooien. Heeft u interesse,  kom dan naar Harderwijk.

Het verdere (voorlopige) programma vindt U hieronder.

1. Hoe schoon ik mijn PC op hoe bewaar ik een backup al dan niet in de cloud.                      2. Tablet bedienen en instellen hoe doe ik dat? (Neem je eigen tablet mee)                            3. In de cloud wat is dat en hoe synchroniseer ik dat met alle apparatuur                               4. Beveiliging (wachtwoord beheer, virusscan, https, cookies, telebankieren).                        5. Smartphone / tablet / e-reader: wat kunnen ze?                                                                       6. Nieuwe versie Windows 8.1 en geen Ondersteuning XP meer wat nu Linux opstart stick maken.                                                                                                                                                     7. Foto’s bewerken en vakantie foto’s delen met de thuisblijvers hoe doe ik dat.                      8. Smart TV hoe werkt dat hoe stel ik die in.                                                                                   9. Inloop lokaal voor tablets en smartphones (zelf mee te brengen)                                        10. Inloop lokaal voor SMART TV (mogelijk ingericht in samenwerking met staples)

Algemene ledenvergadering tijdens de leer en doedag (begin 10:00uur)

Agenda

1.Opening
2.Vaststelling agenda
3.Mededelingen
4.Ingekomen stukken
5.Notulen ALV HCC!Seniorenacademie ig  dd 10-04-2013
6.Financieel verslag 2013 HCC!Seniorenacademie ig
7.Jaarverslag  2013 HCC!Seniorenacademie ig
8.Verkiezing bestuur
9.Begroting 2014 HCC!Seniorenacademie ig
10.Nieuwe naam voor HCC!Senioren academie
11.Doel HCC!Seniorenacademie 2014
12.Rondvraag
13.Sluiting

 

Vorige »

Spring naar de toolbar